exit
search serach

Угода користувача про умови використання мобільного додатку «MEDIKOM Online»

1. Загальні положення

1.1. Ця угода Користувача (далі-Угода) регламентує відносини між ПП «Клініка Медіком», адреса місцезнаходження : 04210, м. Київ, пр. Володимира Івасюка, 6-Д (пр. Героїв Сталінграда, 6-Д) (далі-Підприємство) та особою, яка використовує мобільний додаток «MEDIKOM Online» (далі-Користувач та Додаток відповідно). Підприємство та Користувач надалі іменуються Сторони.

1.2. Умови цієї Угоди є публічною офертою у відповідності до ст.633 Цивільного кодексу України. Використання Додатку можливе виключно на умовах цієї Угоди. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633,634 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Користувачів. Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами (акцепту) даної оферти, вона повинна надати всі необхідні вихідні дані, які вимагаються Підприємством у Додатку та погодитись з умовами цієї Угоди. В такому випадку ця Угода вважається укладеною.

1.3. Користувачами Додатку є будь-які фізичні та юридичні особи.

1.4. Додаток є програмою, розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи «IOS» та «Android», в тому числі планшетних пристроїв (далі-мобільні пристрої). Платформи та шляхи завантаження Додатку для операційної системи Android здійснюються через PlayMarket та завантаження Додатку для операційної системи IOS здійснюється через AppStore.

1.5. Підприємство надає Користувачу право на користування Додатком на безкоштовній основі.

1.6. Проходження процедури активації Додатку (далі-Реєстрація) та подальше використання Додатку є підтвердженням згоди зі всіма умовами, вказаними в цій Угоді. Підприємство визнає Користувачем будь-яку особу, яка є клієнтом Підприємства та пройшла процедуру реєстрації в Додатку та використовує Додаток у відповідності з його функціональним призначенням. На таких осіб розповсюджуються положення цієї Угоди у відповідності зі статтями 633 і 634 Цивільного кодексу України.

1.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Підприємством своїх персональних даних, наданих при реєстрації, у тому числі, але не обмежуючись, для формування і передачі відповіді Користувачу. Також Користувач підтверджує свою згоду на передачу вищевказаних персональних даних третім особам і їх обробку третіми особами з метою виконання цієї Угоди і реалізації функціонування Додатка, а також вирішення претензій, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.

1.8. Ця Угода може бути змінена і/або доповнена Підприємством в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами і /або доповненнями. У разі незгоди з умовами такої зміненої Угоди Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Додатка.

1.9. Звернення, пропозиції та претензії фізичних і юридичних осіб до Підприємства, пов'язані зі змістом і функціонуванням Додатку, порушеннями прав та інтересів третіх осіб, вимог законодавства України, можуть бути надіслані на адресу електронної пошти: info@medikom.ua.

1.10. Угода складена у відповідності до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, будуть вирішуватися у відповідності до законодавства України.

1.11. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, достовірність наданих при реєстрації даних, фотографій і інших інформаційних матеріалів (далі- даних або інформації) і приймає на себе усю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність та відповідність чинному законодавству.

1.12. Користувач приймає на себе усі можливі ризики, пов'язані з допущеними ним помилками і неточностями в наданих даних.

1.13. Ця Угода користувача є відкритим та загальнодоступним документом. Ця Угода є договором приєднання. Фактом, який підтверджує повне і беззастережне прийняття викладених в цій Угоді умов і самої угоди є реєстрація Користувача в Мобільному додатку.

1.14. Користувач надає Підприємству право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Додаток, послуги Підприємства або інформацію рекламного характеру.

2. Функціональні можливості Додатку

2.1. Додаток є безкоштовним мобільним додатком, доступним у магазинах App Store и Google Play.

2.2. Додаток надає Користувачу можливість за допомогою використання мобільних пристроїв та мережі Інтернет:

 • зареєструватися у Додатку, надавши всі необхідні вихідні дані, які вимагаються Підприємством у Додатку;
 • отримати доступ до бази даних, яка знаходиться у Додатку;
 • зберігати медичні дані, дані обстежень, дані про медичні призначення;
 • підтримувати календар подій з історією звернень та запланованими візитами;
 • здійснювати запис на прийом до лікаря, в лабораторію, на діагностику - послуги надаються Підприємством;
 • отримати розшифровку результатів аналізів і діагностичних досліджень з бази даних, яка занходиться у Додатку.

2.3. Додаток носить рекомендаційний характер. Використання Додатку Користувачем не несе ніякої відповідальності для Підприємства.

3. Права та обов'язки Користувача

3.1. Користувач зобов'язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

3.2. Користувачу надається право використання Додатку виключно з метою управління наданими даними.

3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток з порушенням прав і законних інтересів Підприємства, інших правовласників, третіх осіб і цієї Угоди.

3.4. Користувач зобов'язується вживати належні заходи для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

3.5. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком, у тому числі Користувачу заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпіляцію Додатка, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатка, злом функціонала Додатка.

3.6. Користувач несе відповідальність за використання Додатка будь-якими способами, прямо не дозволеними в цій Угоді.

3.7. Перед установкою Додатка на свій мобільний пристрій Користувач зобов'язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, розміщеною в цій Угоді. Установка Додатка у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем вказаного в цьому пункті зобов'язання та погодження з усіма умовами Угоди.

3.8. Умови використання Додатка, вказані в цій Угоді, можуть бути змінені і/або доповнені Підприємством в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями, у зв'язку з чим Користувач зобов'язується регулярно відстежувати зміни, вказані в цій Угоді.

3.9. Користувач надає згоду Підприємству здійснювати обробку його персональних даних відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних.

3.10. У випадку, якщо при використанні Додатку Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Підприємства та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

4. Права та обов'язки Підприємства

4.1. Підприємство має право передавати права і обов'язки за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

4.2. Підприємство має право направляти Користувачу будь-яким способом інформацію про функціонування Додатка, у тому числі направляти рекламні, інформаційні і інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем при реєстрації або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.

4.3. Підприємство надає Користувачу право на користування Додатком на безкоштовній основі.

4.4. Підприємство має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини у разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

4.5. Підприємство має право, з урахуванням пункту 3.9 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.

4.6. Підприємство має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачу збитків, у тому числі у разі, якщо у Підприємства є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (умисно або неумисно):

 • при користуванні Додатком порушують законодавство, положення цієї Угоди або права та законні інтереси третіх осіб;
 • користуються Додатком недобросовісно, або у невідповідності з його функціональним призначенням;
 • наносять шкоду Додатку або його роботоспроможності;
 • здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації у ньому;
 • створюють загрозу збою технічних та/або програмних засобів Підприємства та/або третіх осіб.

5. Гарантії та відповідальність Сторін

5.1. Користувач гарантує, що не робитиме яких-небудь дій, спрямованих виключно на спричинення збитку Підприємству, операторам стільникового мобільного зв'язку, правовласникам або іншим особам.

5.2. У разі втрати, видалення, ушкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, усю відповідальність несе Користувач.

5.3. Визнаючи міжнародний характер мережі Інтернет, Користувач приймає на себе всю відповідальність за дотримання усіх місцевих правил і законів, що стосуються дій Користувача в мережі.

5.4. Підприємство не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, отриманої від Користувача, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Додатку, так і іншими можливими способами.

6. Заключні положення

6.1 У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Підприємство докладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів. У разі, якщо спори не будуть вирішені шляхом проведення переговорів, спори підлягають вирішенню у відповідному компетентному суді за місцем знаходження Підприємства.

6.2. Жодна зі Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили.

6.3. Ця Угода вступає в силу для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково.

6.4. Якщо яке-небудь положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не вплине на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.

Відкрити Згорнути down
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Передзвоніть
Наприклад: 0XX XXX XX XX

Натискаючи кнопку, ви дозволяєте обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам
в зручний час?
КНОПКА
ЗВ'ЯЗКУ
telegram page-down