exit
search serach
Коваль Станіслав Сергійович
comment 0

Коваль Станіслав Сергійович

Завідувач відділенням променевої діагностики (стаціонар), лікар-рентгенолог, к.м.н. (Ph.D.)

записатися на прийом

Досягнення

 • Автор понад 30 наукових публікацій (статті у вітчизняних та міжнародних медичних виданнях, майстер-класи, лекції, практичні рекомендації) та 3 патентів.
 

Освіта

 • НМУ ім. О. О. Богомольця, медичний факультет, спеціальність «Лікарська справа».
 • 2017 р. – захист дисертації на тему «ОФЕКТ/МРТ інтеграція даних при діагностиці пухлин головного мозку».
 • Учасник тренінгів, вебінарів, майстер-класів, воркшопів, конференцій.
 • 2020 р. – Clinical Nutrition School.
 • 2020 р. – науково-практична конференція неврологів та радіологів «Підводні камені в діагностиці багатовогнищевого ураження головного мозку».
 • 2020 р. - курси «Механічна вентиляція в COVID-19 - how to do it simply and efficiently».
 • 2020 р. – курс «Gastropathia School».
 • 2020 р. – курс «Diagnostic Rhinology School».
 • 2020 р. - повний онлайн-курс «School of combat surgical trauma».
 • 2021 р. - курс «Basic school of ICU sedation».
 • 2021 р. – урорадіологічний симпозіум «Мультидисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні новоутворень нирок».
 • 2021 р. – Міжнародний конгрес «COVID-19: досвід, досягнення, перспективи».
 • 2021 р. – науково-практична конференція «АлергоWIN2021».
 • 2021 р. – вебінар «Діагностика та лікування доброякісних та злоякісних вузлів щитовидної залози».
 • 2021 р. – школа-лекторій «Анафілаксія: Знай. Попереджуй. Рятуй життя».
 • 2021 р. – вебінар «Артроскопія кульшового суглоба. ARS синдром?».
 • 2021 р. - вебінар «The Novel Modalities of Local Tumor Ablation».
 • 2021 р. - цикл вебінарів «COVID-19 pandemic:ours Experience».
 • 2021 р. – онлайн-школа «Obstetric Sepsis School».
 • 2021 р. – професійна школа «КТ з контрастним підсиленням (в т.ч. ангіографія)».
 • 2021 р. – вебінар «Stroke Diagnostics».
 • 2021 р. – онлайн-вебінар «Функціональна топографічна анатомія серця».
 • 2021 р. – онлайн-вебінар «Перелом гомілки. Яка тактика лікування: АЗФ чи пластина/стержень?».
 

Учасник професійних співтовариств

Член асоціацій радіологів (АРУ) та спеціалістів із ядерної медицини (УТФЯМ) України.

 

Процедури, що виконує лікар

Весь спектр діагностичних методик МСКТ та радіонуклідної діагностики.

 

Публікації

 1. Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці гліобластом головного мозку / В. Д. Розуменко, С. С. Коваль, С. С. Макеєв, А. В. Розуменко, В. І. Рудиця // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. - №4(23). – С.114-119.
 2. Можливості та переваги застосування генераторів 68Ge/68Ga як альтернативи ізотопам циклотронного виробництва / С. С. Макеєв, С. С. Коваль // Укр. радіологічний журнал. – 2014. - №3(22). – С.92-95.
 3. Застосування радіофармпрепаратів для однофотонної емісійної комп'ютерної томографії аденом гіпофіза / С. С. Макеев, С. С. Коваль, Н. А. Гук // Укр. нейрохірургічний журнал. – 2014. – №2(66). – С.20-24.
 4. Застосування поєднаних ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці гліобластом головного мозку / С. С. Макеєв, С. С. Коваль // Матеріали XV конгресу СФУЛТ (Чернівці, 16-18 жовт. 2014 р). – м. Чернівці, 2014. – С.485-486.
 5. Застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці метастазів головного мозку / С. С. Макеєв, С. С. Коваль, Т. Г. Новікова // ХІV з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства : матеріали, м. Одеса, 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 379.
 6. Застосування методики суміщення даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку. Розбір клінічного випадку / В. Д. Розуменко, С. С. Коваль, С. С. Макеєв, А. В. Розуменко, Т. Г. Новікова // Укр. радіол. журн. – 2015. – Т. 23, вип. 3. – С. 92–95.
 7. Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ-зображень у діагностиці метастазів головного мозку / В. Д. Розуменко, С. С. Коваль, С. С. Макеєв, А. В. Розуменко // Укр. радіол. журн. – 2015. – Т. 23, вип. 2. – С. 167–169.
 8. Застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці метастазів головного мозку // Матеріали ХІV з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 2015 р. С.379. Макеєв С. С., Коваль С. С., Новікова Т. Г.
 9. Власний досвід використання 99mTс-Tektrotyd у діагностиці локалізації ектопічної АКТГ-секретуючої пухлини у пацієнтів із синдромом Кушинга // УРЖ.-2015, т.XXIII, вип.3, стор. 96-98. Т. Г. Новікова, С. С. Макеєв, С. С. Коваль, Н. А. Гук.
 10. Застосування перфузійної ОФЕКТ у діагностиці церебральних змін при черепно-мозковій травмі легкого ступеня важкості // УРЖ. 2016. Т. 24. № 3 .стр. 28-31. Новикова Т. Г., Макеев С. С., Коваль С. С., Каджая Н. В.
 11. Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ для діагностики гліальних пухлин головного мозку / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, Т. Г. Новікова // Укр. неврологічний журн. – 2016. – № 3 (40). – С. 29–34.
 12. Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці метастазів головного мозку / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, Т. Г. Новікова // Клин. онкология. – 2016. – № 3 (23). – С. 85–88.
 13. Інтеграція даних ОФЕКТ та МРТ у діагностиці пухлин головного мозку / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, Т. Г. Новікова // Укр. радіол. журн. - – № 3 (24). – С. 52–57.
 14. Власний досвід діагностики гліальних новоутворень головного мозку III–IV ступеня анаплазії (WHO grade III–IV) із застосуванням методики ретроспективної інтеграції даних ОФЕКТ та МРТ / С. С. Коваль // Евразийский онкологический журн. – 2016. – № 1 (4). – С.101.
 15. Майстер-клас із застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку / В.Д. Розуменко, С. С. Коваль, С. С. Макеєв, А. В. Розуменко, Т. Г. Новікова // Радіологічний вісник. – 2016. – № 1–2 (58–59). – С. 26–29.
 16. Інтеграція даних ОФЕКТ, МРТ та КТ-досліджень у діагностиці пухлин головного мозку / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, В. Д. Розуменко, А.В. Розуменко, Т. Г. Новікова // Радіологія в Україні : матеріали ІV Національного конгресу з міжнародною участю, м. Київ, 2016 р. – Радіол. вісник. - – № 1-2 (58-59). - С. 76–77.
 17. Інтеграція даних ОФЕКТ та МРТ у діагностиці гліальних новоутворень головного мозку / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, В. Д. Розуменко, А. В. Розуменко, Т. Г. Новікова // XIII з'їзд онкологів та радіологів України : матеріали, 2016 р., м. Київ. – Укр. радіол. журн. – 2016. – Додаток. 1. – С. 172.
 18. Мультимодальні зображення ОФЕКТ/МРТ у діагностиці продовженого росту церебральних пухлин / С. С. Коваль, С. С. Макеєв, В. Д. Розуменко, А. В. Розуменко, Т. Г. Новікова // Променева діагностика в онкології : матеріали наук.-практ. конф., м. Одеса, 2016 р. – Радіол. вісник. - – № 3-4 (60-61). - С. 79–80.
 19. Застосування трифазної сцинтіграфії з двома РФП у діагностиці вогнищевих утворень паращитоподібних залоз // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Променева діагностика в онкології», м. Одеса, 2016 р., С.86. Т. Г. Новікова, С. С Макєєв, С. С. Коваль.
 20. Розрахунок абсолютного значення об'ємного мозкового кровотоку за даними сцинтіграфічних досліджень з 99mTc-HMPAO // Наукові Матеріали V національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ, 2017 р., С.88. Т. Г. Новікова, М. О. Ніколов, С. С. Макеєв, С. С. Коваль.
 21. Оцінка можливостей інтеграції даних ОФЕКТ з туморотропними, перфузійними РФП та СКТ у діагностиці пухлин головного мозку // Наукові Матеріали V національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ, 2017 р., С.74. С. С. Коваль, С. С. Макеєв, В. Д. Розуменко, А. В. Розуменко, Т. Г. Новікова.
 22. Застосування перфузійної ОФЕКТ при легкій черепно-мозковій травмі // Укр. радіол. журн. - 2017. – № 1(15). – С. 53–61. М. В. Каджая, С. С. Макеєв, Т. Г. Новікова, С. С. Коваль.
 23. Стандартизований протокол опису результатів сцинтиграфічних досліджень головного мозку з перфузійними радіофармипрепаратами // Укр. радіол. журн. - 2017. – № 3 (15). – С. 242–246. Т. Г. Новікова, М. О. Ніколов, С. С. Макеєв, С. С. Коваль.
 24. Майстер-клас із ретроспективного формування та аналізу інтегрованих структурно-функціональних томографічних зображень у діагностиці пухлин головного мозку // Радіол. вісник. - 2018. – № 1-2 (66-67). - С. 21–24. С. С. Коваль, С. С. Макеєв, О. В. Щербіна, Т. Г. Новікова.
 25. Радіонуклідна діагностика запальних та інфекційних уражень // Укр. радіол. журн. - – № 3 (16). – С. 196–199. С. С. Коваль, С. С. Макеєв, М. Ф. Левченко, Т. Г. Новікова.
 26. Зміни мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних та ультразвукових досліджень у пацієнтів з хронічною ішемією у вертебро-базилярному басейні // Укр. радіол. журн. - – № 3 (16). – С. 162–167. Т. Г. Новікова, М. О. Ніколов, С. С. Макеєв, С. С. Коваль, Л. Л. Чеботарьова, М. В. Глоба.
 27. Застосування перфузійної ОФЕКТ у діагностиці церебральних змін у пацієнтів з постконтузійним синдромом внаслідок бойових дій // Наукові матеріали конференції нейрохірургів України «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт», м. Вінниця, 2018 р., С.110. Т. Г. Новікова, С. С. Макеєв, М. В. Каджая, М. О. Ніколов, С. С. Коваль, Є. В. Мартиш.
 

Володіння іноземними мовами

Англійська.

Вiдгуки

залишити відгук arrow arrow
Ваша оцінка
star star star star star
error
error
error
error
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Передзвоніть
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам
в зручний час?
КНОПКА
ЗВ'ЯЗКУ
page-down